Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Oprawa miękka

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: UP POZNAŃ
 • Waga: 1.1 kg
 • Dostępność: jest w magazynie księgarni

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 129,00 zł brutto
 • Wysyłka: w ciągu 24 godzin
 • szt.
 • 144,00 zł / szt.
 • Paypal, Przelew bankowy, PayU, Kurier Pocztex Kurier 48 - Płatność za pobraniem, Paczkomaty InPost - Płatność za pobraniem, Paynow

Wydanie III

Największą zaletą kozy domowej są jej małe wymagania bytowe, znacznie niższe niż innych przeżuwaczy, zwłaszcza bydła i owiec. Kozy wyróżniają się wśród wyżej wymienionych gatunków zaradnością, samodzielnością i lepszym przystosowaniem do życia na swobodzie. Zainteresowanie chowem kóz w Europie jest spowodowane między innymi wysoką wartością odżywczą i biologiczną koziego mleka oraz jego zastosowaniem w diecie osób uczulonych na specyficzne białka mleka krowiego.

Całość książki uzupełniają liczne, piękne i starannie dobrane ilustracje.

 

Spis treści:

PRZEDMOWA DO TRZECIEGO WYDANIA

WSTĘP

I. POCHODZENIE l UDOMOWIENIE KÓZ

II. GOSPODARCZE ZNACZENIE HODOWLI KÓZ NA ŚWIECIE

III. TYPY UŻYTKOWE KÓZ

3.1.        Wstęp

3.2.        Mleczny kierunek użytkowy

3.3.        Mięsny kierunek użytkowy

3.4.        Wełnisty kierunek użytkowy

3.5.        Puchowy kierunek użytkowy

3.6.        Kierunek wszechstronnie użytkowy (ogólnoużytkowy)

IV. RASY KÓZ UTRZYMYWANYCH W EUROPIE

4.1.        Polska

4.2.        Szwajcaria

4.3.        Niemcy

4.4.        Francja

4.5.        Hiszpania

4.6.        Włochy

4.7.        Grecja

4.8.        Kraje Europy Środkowowschodniej

V. POZAEUROPEJSKIE RASY KÓZ

5.1.        Azja

5.1.1.     Wprowadzenie

5.1.2.     Charakterystyka chowu i hodowli kóz w wybranych państwach azjatyckich

5.2.        Afryka

5.3.        Ameryka Południowa

5.4.        Ameryka Północna

5.5.        Australia i Nowa Zelandia

VI. ROZRÓD

6.1.        Biologiczne podstawy rozrodu kóz

6.1.1.     Wprowadzenie

6.1.2.     Układ rozrodczy kozy

6.1.3.     Układ rozrodczy kozła

6.1.4.     Dojrzałość płciowa

6.1.5.     Dojrzałość rozpłodowa

6.1.6.     Cykl rujowy – sezonowość rozrodu, oznaki rui

6.1.7.     Objawy rui

6.2.        Dobór par do rozpłodu i systemy pokrywania kóz

6.2.1.     Kryteria doboru par do rozpłodu

6.2.2.     Systemy krycia i stanowienia

6.2.3.     Biotechniczne metody intensyfikacji rozrodu

6.3.        Ciąża

6.4.        Poród

6.5.        Odchów koźląt przy matkach

6.5.1.     Odpajanie koźląt

6.6.        Odłączanie koźląt - metody odchowu

6.7.        Upadki koźląt

VII. ŻYWIENIE KÓZ

7.1.        Zwyczaje i upodobania żywieniowe kóz

7.1.1.     Strawność składników pokarmowych

7.2.        Zapotrzebowanie kóz na składniki pokarmowe i zdolność pobrania paszy

7.2.1.     Wprowadzenie

7.2.2.     Zapotrzebowanie na energię

7.2.3.     Zapotrzebowanie na białko

7.2.4.     Zdolność pobrania paszy (ZPP)

7.2.5.     Zapotrzebowanie na składniki mineralne

7.2.6.     Zapotrzebowanie kozłów na składniki pokarmowe. Żywienie kozłów

7.2.7.     Zapotrzebowanie kóz na wodę

7.3.        Pasze stosowane w żywieniu kóz

7.3.1.     Pasze „nietypowe"

7.3.2.     Zielonki

7.3.3.     Siano

7.3.4.     Słomy

7.3.5.     Kiszonki

7.3.6.     Okopowe

7.3.7.     Pasze treściwe

7.3.8.     Pasze mineralne

7.4.        Żywienie dorosłych kóz

7.4.1.     Żywienie w okresie zasuszenia

7.4.2.     Żywienie kóz w okresie wczesnej laktacji

7.4.3.     Żywienie po okresie szczytu laktacji

7.4.4.     Żywienie kóz karmiących koźlęta tuczone (opasane)

7.5.        Żywienie koźląt

7.5.1.     Zapotrzebowanie koźląt na składniki pokarmowe

7.5.2.     Wykoty i pojenie siarą

7.5.3.     Systemy odchowu koźląt

7.5.4.     Sposoby pojenia koźląt

7.5.5.     Pozostałe pasze w odchowie koźląt

7.5.6.     Odsądzanie

7.6.        Żywienie młodzieży hodowlanej

7.7.        Żywienie koźląt tuczonych

7.7.1.     Wpływ żywienia na jakość tuszy koźlęcej

7.7.2.     Systemy tuczu koźląt

VIII. PASTWISKOWE ŻYWIENIE KÓZ

IX. PIELĘGNACJA KRAJOBRAZU

X. UŻYTKOWANIE MLECZNE KÓZ

10.1.      Fizjologia wytwarzania i wydzielania mleka

10.2.      Wydajność mleka

10.3.      Długość laktacji

10.4.      Sezonowość produkcji mleka

10.5.      Czynniki wpływające na mleczność kóz

10.5.1.  Masa ciała

10.5.2.  Wiek

10.5.3.  Wielkość, typ i budowa wymienia

10.5.4.  Pora roku, temperatura otoczenia

10.5.5.  Wielkość miotu

10.5.6.  Poziom żywienia

10.6.      Skład chemiczny mleka

10.6.1.  Skład podstawowy

10.6.2.  Tłuszcz

10.6.3.  Białko

10.6.4.  Składniki mineralne

10.6.5.  Witaminy

10.7.      Pozyskiwanie mleka

10.7.1.  Dój ręczny

10.7.2.  Dój mechaniczny

10.7.3.  Instalacje przenośne

10.7.4.  Instalacje statyczne

10.8.      Higiena doju

10.8.1.  Higiena doju ręcznego

10.8.2.  Higiena doju mechanicznego

10.9.      Postępowanie z mlekiem po doju

10.10.    Kontrola użytkowości mlecznej

10.11.    Warunki Unii Europejskiej dotyczące produkcji mleka koziego

10.12.    Wymagania dotyczące zdrowotności zwierząt w przypadku mleka surowego

10.13.    Zachowanie higieny w gospodarstwie

XI. PRZYDATNOŚĆ MLEKA KOZIEGO DO PRZETWÓRSTWA

11.1.      Zagospodarowanie mleka koziego

11.2.      Jakość mikrobiologiczna i higieniczna mleka koziego

11.3.      Właściwości mleka koziego istotne dla przetwórstwa

11.4.      Przydatność mleka koziego do produkcji serów

11.5.      Przydatność mleka koziego do produkcji napojów fermentowanych

11.6.      Przydatność mleka koziego do produkcji lodów

11.7.      Przydatność mleka koziego do produkcji mleka UHT

11.8.      Przyfermowy przerób mleka koziego

11.8.1.  Wyposażenie

11.8.2.  Przyfermowa produkcja mlecznych napojów fermentowanych

11.8.3.  Przyfermowa produkcja serów

XII. UŻYTKOWANIE MIĘSNE

12.1.      Poziom produkcji

12.2.      Czynniki wpływające na jakość mięsną

12.3.      Metody oceny wartości mięsnej

XIII. UŻYTKOWANIE WEŁNISTE l PUCHOWE

13.1.      Budowa okrywy włosowej

13.2.      Mohair

13.2.1.  Typy anatomiczne włókien

13.2.2.  Historia hodowli kozy angorskiej

13.2.3.  Chów kóz angorskich

13.3.      Kaszmir

13.3.1.  Charakterystyka wełny kaszmirskiej

13.3.2.  Hodowla kozy kaszmirskiej

13.4.      Kaszgora

XIV. SKÓRY KOZIE

XV. WYBRANE ZAGADNIENIA CYTOGENETYKI l GENETYKI MOLEKULARNEJ

15.1.      Wstęp

15.2.      Organizacja genomu

15.2.1.  Trzy poziomy badań

15.2.2.  Kariotyp

15.2.3.  Markerowa mapa genomu

15.2.4.  Sekwencja genomu jądrowego i mitochondrialnego

15.2.5.  Wykorzystanie polimorfizmu DNA w badaniach porównawczych

15.3.      Nieprawidłowości chromosomowe

15.4.      Podłoże genetyczne obojnactwa

15.5.      Polimorfizm genów i ich związek z cechami użytkowymi

15.5.1.  Wprowadzenie

15.5.2.  Polimorfizm genów białek mleka

15.5.3.  Polimorfizm genu białka prionowego i oporność na trzęsawkę

15.6.      Modyfikowanie genomu (transgeneza)

XVI. ZAGADNIENIA GENETYKI POPULACJI l GENETYKI ILOŚCIOWEJ W HODOWLI KÓZ

16.1.      Modele dziedziczenia cech

16.1.1.  Wprowadzenie

16.1.2.  Modele dziedziczenia oparte na informacjach o znanych loci markerowych

16.1.3.  Poligeniczny model dziedziczenia

16.1.4.  Mieszany model dziedziczenia

16.2.      Zmienność cech determinowanych przez wiele genów

16.2.1.  Inbred i jego skutki

16.2.2.  Parametry genetyczne

16.2.2.1.              Komponenty zmienności fenotypowej

16.2.2.2.              Definicje parametrów genetycznych i metody oceny

16.2.2.3.              Parametry genetyczne cech użytkowości mlecznej

16.2.2.4.              Parametry genetyczne masy ciała

16.2.2.5.              Parametry genetyczne cech reprodukcyjnych

16.2.2.6.              Parametry genetyczne użytkowości wełnistej

16.2.2.7.              Parametry genetyczne cech pokroju

16.3.      Ocena potencjału genetycznego

16.3.1.  Podejście konwencjonalne

16.3.2.  Wartość genomowa

16.4.      Wybrane elementy pracy hodowlanej i ocena ich efektywności

XVII. PROGRAMY HODOWLANE DLA KÓZ MLECZNYCH

17.1.      Cele hodowlane

17.2.      Program hodowlany dla kóz mlecznych we Francji

17.3.      Program hodowlany dla kóz mlecznych w Hiszpanii

17.4.      Program hodowlany dla kóz mlecznych w Norwegii

17.5.      Program hodowlany dla kóz mlecznych w USA

17.6.      Program hodowlany dla kóz mlecznych w Kanadzie

17.7.      Hodowla kóz w Polsce

XVIII. ZACHOWANIE KÓZ

18.1.      Typy zachowań

18.2.      Hierarchia stadna i czynniki na nią wpływające

18.3.      Zachowanie płciowe

18.4.      Zachowanie kóz i koźląt w okresie okołoporodowym

18.5.      Zachowanie pastwiskowe

18.6.      Inne zachowania

XIX. PIELĘGNACJA KÓZ

19.1.      Znakowanie

19.2.      Dekornizacja

19.3.      Usuwanie gruczołów piżmowych

19.4.      Kastracja

19.5.      Korekcja racic

19.6.      Pielęgnacja okrywy włosowej i skóry

19.7.      Inne zabiegi pielęgnacyjne

XX. BUDYNKI INWENTARSKIE l POMIESZCZENIA DLA KÓZ

20.1.      Koziarnia

20.2.      Wyposażenie budynku inwentarskiego

20.3.      Mikroklimat koziarni

20.4.      Wymagania dla poszczególnych grup technologicznych

20.5.      Pomieszczenia pomocnicze

XXI. CHOROBY KÓZ

21.1.      Profilaktyka w stadzie kóz

21.1.1.  Wprowadzenie

21.1.2.  Ocena stanu zdrowia kóz w stadzie

21.1.3.  Charakterystyka stanu zdrowia populacji kóz w Polsce

21.1.4.  Zasady zwalczania chorób u kóz

21.2.      Wybrane choroby zakaźne kóz

21.2.1.  Bruceloza

21.2.2.  Choroba Johnego

21.2.3.  Choroba niebieskiego języka

21.2.4.  Enterotoksemia beztlenowcowa

21.2.5.  Enzootyczne ronienie

21.2.6.  Enzootyczne zapalenie płuc

21.2.7.  Gorączka Q

21.2.8.  Gruźlica

21.2.9.  Listerioza

21.2.10. Niesztowica

21.2.11. Serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych

21.2.12. Tężec

21.2.13. Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz

21.2.14. Zakażenie wirusem Schmallenberg

21.2.15. Zakaźne zapalenie spojówek i rogówki

21.2.16. Zapalenie wymienia

21.3.      Wybrane choroby pasożytnicze kóz

21.3.1.  Choroba motylicza i choroba motyliczkowa

21.3.2.  Inwazja kleszczy

21.3.3.  Kokcydioza

21.3.4.  Nużyca

21.3.5.  Robaczyca płuc

21.3.6.  Robaczyca żołądkowo-jelitowa

21.3.7.  Wągrzyca

21.3.8.  Wszołowica i wszawica

21.4.      Wybrane choroby wewnętrzne kóz

21.4.1.  Kamica moczowa

21.4.2.  Poliencefalomalacja

21.4.3.  Włókniste zwyrodnienie kości

21.4.4.  Wole

INDEKS RZECZOWY

Autor:  Wójtowski Jacek Antoni (red.)

ISBN: 978-83-7160-985-5

Rok wydania:  2021

Stron:  478

Oprawa:  miękka

Wymiary:  17x24 cm