Nowoczesna hodowla ryb akwariowych

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Dostępność: jest w magazynie księgarni
  Wysyłka: w ciągu 24 godzin
 • szt.
 • 123,10 zł 107,00 zł / szt.

Książka jest przeznaczona dla profesjonalnych hodowców i akwarystów pasjonatów.
Zawarta w niej wiedza łączy unikalną wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedzin żywienia, rozrodu, fizjologii, anatomii i embriologii ryb egzotycznych.

Ujmuje zagadnienia systematyki oraz behawioru. Porusza aspekty prawne związane z chowem ryb egzotycznych.

W treści:

Historia i rozwój hodowli ryb na świecie i w Polsce

Zarys podstaw prawnych

 • Rejestracja i bieżąca działalność hodowli

 • Import, eksport i obrót żywymi rybami

  • Stacje kwarantanny

  • Obrót zwierzętami i ich skup

  • Wymogi dotyczące przywozu ryb tropikalnych

 • Przepisy w zakresie chowu i hodowli ryb tropikalnych

  • Prawo wodne

  • Wskazówki prawne w zakresie budowy obiektów hodowlanych

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Prawo paszowe

  • Prawo o preparatach

  • Prawo w zakresie obrotu detalicznego weterynaryjnymi produktami leczniczymi

Ekosystemy życia ryb akwariowych z uwzględnieniem zasad ich klasyfikacji

 • Ameryka Południowa, Środkowa i Północna

 • Afryka i Madagaskar

 • Europa

 • Azja

 • Australia, Nowa Zelandia, Papua i Nowa Gwinea

 • Systematyka zwierząt wodnych opisywanych w książce

Podstawy anatomii i fizjologii ryb akwariowych

 • Podział ciała ryby

 • Głowa

 • Otwór gębowy

 • Nozdrza

 • Oczy

 • Pokrywy skrzelowe

 • Tułów

 • Ogon

 • Płetwy

 • Kształty ciała ryb

 • Budowa anatomiczna

  • Układ kostny

  • Mięśnie

  • Układ pokarmowy

  • Układ oddechowy

  • Układ krwionośny

  • Układ chłonny

  • Układ wydalniczy

  • Układ nerwowy

  • Układ rozrodczy

Elementy embriologii i rozród ryb akwariowych

 • Strategie rozrodcze

 • Wędrówki tarłowe ryb

 • Dymorfizm płciowy

 • Obojnactwo i dzieworództwo

 • Rozród kontrolowany

 • Praktyczne aspekty hormonalnego rozrodu ryb akwariowych

 • Przygotowanie ryb do tarła i przyżyciowe określanie stopnia dojrzałości samic

 • Przygotowanie ryb do podania hormonów

 • Iniekcje hormonów

 • Sztuczne tarło

 • Wpływ warunków środowiskowych

 • Rozwój zarodkowy (embriogeneza)

Żywienie ryb akwariowych

 • Fizjologiczne podstawy żywienia ryb – wiek i stan fizjologiczny

 • Rola czynników środowiskowych w żywieniu ryb

  • Rola temperatury

  • Rola tlenu

  • Rola pH i twardości wody

  • Rola zanieczyszczeń

 • Rola składników odżywczych

          I. Białka

          II. Tłuszcze

          III. Węglowodany i włókno

          IV. Witaminy

          V. Inne substancje chemiczne o dużym znaczeniu żywieniowym

 • Charakterystyka składników stosowanych w żywieniu ryb akwariowych

          1. Charakterystyka składników wysokobiałkowych

          2. Charakterystyka składników energetycznych

          3. Charakterystyka składników mineralno-witaminowych

          4. Charakterystyka wypełniaczy, nośników i substancji wiążących

          5. Charakterystyka przeciwutleniaczy i konserwantów

          6. Charakterystyka dodatków paszowych

Technika hodowli i transport ryb

 • Różnice i cechy wspólne hodowli ryb konsumpcyjnych i ozdobnych, egzotycznych pod kątem uwarunkowań klimatu środkowoeuropejskiego

 • Opłacalność hodowli

 • Usytuowanie i urządzanie hodowli

 • Systemy filtracji i dobór filtrów

 • Systemy wymiany wody

 • Postępowanie na wypadek awarii

 • Przygotowanie tarlisk dla różnych typów ryb

  • Przygotowanie basenów i akwariów podchowowych

 • Dobór, opieka i wychów tarlaków oraz pozyskiwanie narybku

 • Dodatkowe zabiegi stosowane w hodowli ryb

  • Sortowanie

  • Wychów ryb w wodzie słonej lub słonawej (bachicznej)

  • Inwersja płci

  • Używany sprzęt

 • Transport zwierząt

  • Worki, pojemniki i zbiorniki

  • Woda do transportu

  • Pakowanie ryb

  • Przeciwdziałanie stresowi w czasie i po transporcie

  • Przygotowanie zbiorników kwarantannowych

  • Dezynfekcja i kwarantanna ryb

  • Transport ikry 

Podstawy genetyki

 • Techniki hodowlane

Profilaktyka zdrowotna

Autor: W. Popek, W. Górecki, G. Zygmunt

ISBN: 978-83-60111-52-9

Rok wydania: 2010

Stron: 260

Oprawa: twarda

Wymiary: 17x24 cm