Reklamacje

Informacje dotyczące korzystania z prawa do rękojmi

POUCZENIE O RĘKOJMI

 

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.), mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza że jako Sprzedający ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Klientów (tzn. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)

 

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

A. Wady fizycznej, która jest  niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
 • nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę;
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy okazji zawierania umowy, jeśli Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym;

B. Wady prawnej która  może polegać na tym, że kupiona przez Konsumenta rzecz:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nią w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem. Przy czym, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to Konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady mają Państwo możliwość złożyć do naszego Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny – z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:

 • Wysyłanie wiadomość email na adres: marlon@marlon24.pl
 • Listownie na adres: „Marlon” Polowy Romuald, 62-510 Konin, ul. Szafirkowa 14.
 • Dzwoniąc pod nr. telefonu 63 245-83-36 lub 603 94 84 77

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.

Wzór formularza jest do pobrania na stronie sklepu pod adresem: https://marlon24.pl/webpage/reklamacje.html

Jako Sprzedający mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

Pobierz Arkusz Reklamacyjny: