Zachowania koni + Psychologia treningu koni

 • komplet
 • 161,00 zł 139,00 zł / komplet

Zachowania koni

Przyczyny, Terapia i Profilaktyka

Zachowania koni to książka zawierająca kompletną i najnowszą wiedzę o psychice konia.

Autorka w jasny sposób ukazuje, jakie są przyczyny zachowań, które często interpretujemy jako złośliwość lub efekt złego charakteru konia. Dodatkowym atutem jest silne wsparcie metodologiczno-badawcze. Czytelnik może zapoznać się ze specyfiką  kształtowania się zachowań koni, dowiaduje się, jak diagnozować zaburzenia i jak postępować w przypadku problemów. To książka dla każdej osoby o otwartym umyśle, która ma w sobie gotowość do spojrzenia na konia jak na istotę żywą, myślącą, mającą własne potrzeby fizjologiczne i psychiczne. Spełnienie tych właśnie potrzeb jest warunkiem koniecznym nie tylko do tego, by koń funkcjonował w zdrowiu przez długie lata, lecz także, by uczył się efektywniej i otworzył na kontakt z człowiekiem. Świadome wykorzystanie wiedzy z zakresu behawioryzmu pozwoli nam na budowanie prawdziwego porozumienia z koniem.

Joanna Denus, psycholog

Dr Margit H. Zeitler-Feicht jeździ konno od szóstego roku życia. Wieloletnią przygodę z końmi uczyniła swoim zawodem – od 20 lat  prowadzi badania nad zachowaniem, chowem i zdrowiem koni. Obecnie pracuje w Centrum Badań Naukowych Weihenstephan przy Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. Obok działań na rzecz ochrony koni prowadzi także szkolenia dla terapeutów zachowań koni, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Spis treści:

A. Przystosowanie konia do warunków środowiskowych

1.       Ewolucja

1.1.    Rozwój koniowatych

1.2.    Zachowania gatunkowe

2.       Udomowienie

2.1.    Zmiany morfologiczne i etologiczne

2.2.    Zachowania typowe dla rasy

3.       Rozwój osobniczy

4.       Adaptacyjne granice zachowań

B. Zachowania wrodzone – Wnioski i zalecenia

1.       Porządek dnia koni żyjących na wolności

2.       Zachowania społeczne

3.       Zachowania rozrodcze

4.       Związek między klaczą a źrebięciem

5.       Zachowania pokarmowe

6.       Zachowania podczas picia

7.       Odpoczynek

8.       Zachowania ruchowe

9.       Zachowania wydalnicze i znakowanie terytorium

10.   Zachowania komfortowe

11.   Zachowania zabawowe

12.   Ciekawość i zachowania eksploracyjne

C. Przyczyny, diagnostyka i terapia zaburzeń zachowania i zachowań niepożądanych

1.       Zaburzenie czy zachowanie niepożądane

1.1.    Co rozumiemy pod pojęciem „normalne zachowanie”?

1.2.    Czym jest zaburzenie zachowania?

1.3.    Czym jest zachowanie niepożądane?

1.4.    Czym jest coping?

2.       Klasyfikacja zaburzeń zachowania

2.1.    Rozróżnienie pod względem etiologicznym

2.2.    Reaktywne zaburzenia zachowania

2.3.    Podział zaburzeń reaktywnych według kręgów funkcyjnych

3.       Przyczyny i bodźce wyzwalające problemy zachowania

3.1.    Reaktywne zaburzenia zachowania

3.2.    Zachowania niepożądane

4.       Diagnostyka problemów zachowania

4.1.    Metodyka

4.2.    Zachowania ekspresyjne jako pomoc diagnostyczna

5.       Postępowanie z koniem i psychologia uczenia się

5.1.    Jak uczy się koń?

5.2.    Czynniki wpływające na gotowość do uczenia się

5.3.    Jak nas rozumie koń?

6.       Terapia i profilaktyka problemów zachowania

6.1.    Terapia i profilaktyka zaburzeń zachowania

6.2.    Terapia i profilaktyka niepożądanych zachowań

D. Problemy z zachowaniem w stajni

1. W kręgu zachowań pokarmowych

1.1.    Łykawość

1.2.    „Zabawa” językiem i lizanie jako stereotypia

1.3.    Tarcie zębami o kraty boksu („heblowanie”)

1.4.    Nadmierne obgryzanie drewna (lignofagia)

1.5.    Zjadanie odchodów i ziemi (kopro- i geofagia)

1.6.    Nadmierne zwiększenie łaknienia (Polyphagia nervosa)

2.       W kręgu zachowań ruchowych

2.1.    Tkanie

2.2.    Chodzenie jako stereotypia

2.3.    Nadmierne grzebanie kończyną

2.4.    Kopanie w ściany boksu

3.       W kręgu zachowań socjalnych

3.1.    Wdrukowanie niewłaściwych wzorców zachowania

3.2.    Samookaleczenie (autoagresja)

3.3.    Wzmożona agresja

Wzmożona agresja w grupie

Agresja seksualna u ogierów

Agresja macierzyńska

Zaburzenie więzi między matką a dzieckiem

Brak doświadczenia

Zachowanie wrodzone

4.       W kręgu zachowań komfortowych

4.1.    Wycieranie ogona

4.2.    Nadmierna pielęgnacja sierści

4.3.    Rzucanie i potrząsanie głową (headshaking)

5.       W kręgu zachowań związanych z odpoczynkiem

5.1.    Koń się nie kładzie

E. Problemy zachowania w obsłudze i użytkowaniu konia

1.       Zachowania niepożądane w obsłudze konia

1.1.    Koń nie daje się złapać

1.2.    Koń nie daje się prowadzić

1.3.    Problemy z wchodzeniem do przyczepy

1.4.    Problemy przy rozczyszczaniu i podkuwaniu kopyt

1.5.    Agresja podczas oporządzania (gryzienie i kopanie)

2.       Zachowania niepożądane w użytkowaniu konia

2.1. Wystawianie języka

2.2. Rzucanie i potrząsanie głową (headshaking) w trakcie użytkowania

2.3. „Klejenie się” do innych koni

2.4. Płoszenie się

2.5. Stawanie dęba

2.6. Baranie skoki

2.7. Awersja do siodła

 

Psychologia treningu koni

Trening koni sportowych stanowi dla nich duże obciążenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, przy czym nie zawsze idzie ono w parze z rozwojem ich możliwości w sporcie. Zwłaszcza zbyt duże psychiczne obciążenie hamuje ten rozwój.

Wymuszony, często niewłaściwymi metodami, wysiłek wywiera negatywne piętno na procesach adaptacji organizmu. W tej sytuacji coraz więcej specjalistów z pobudek zarówno praktycznych, jak i humanistycznych szuka coraz doskonalszych metod szkolenia, treningu i powodowania koniem, zgodnych z jego naturą, psy­chiką i rozwojem.

W ostatnich latach do skarbnicy wiedzy hipologicznej dużo wnieśli:

- Monty Roberts, którego metody sięgają instynktu stad­nego i zasad porozumiewania się koni między sobą,

- oraz Pat Parelli, który zaproponował bezstresową metodę układania tych zwierząt.

Kierując się powyższymi przesłankami, podjąłem próbę przedstawienia czytelnikom wybranych zagadnień z psychologii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzysta­nia ich w praktyce jeździeckiej. Z tej przyczyny zaprezentowałem również swoje prace nad stresem emocjonalnym i adaptacją koni sportowych do zwiększonego wysiłku. Prowadziłem je pod kierownictwem prof. J. F. Bobylewa, pełniącego wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

Mam nadzieję, ze zwolennicy zarówno naturalnych, jak i klasycznych metod szkolenia koni znajdą w mojej książce interesujące ich informacje, które pomogą im lepiej rozumieć konie i ulepszyć dotychczasowe postępowanie z nimi, a zatem również doskonalić własną drogę współpracy z tymi szlachetnymi zwierzętami.

 

Spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1 - Filogeneza psychiki koni

 • Ewolucja koniowatych

 • Z nastaniem cywilizacji

 • Mechanizmy regulacji zachowania

ROZDZIAŁ 2 - Szkolenie i powodowanie

 • Wzmocnienie - nagroda

  • Teoria

  • Praktyka

  • O karze i karaniu

   • Teoria

   • Praktyka

   • Nasilanie słabnących reakcji

   • Powodowane zachowanie

   • Prowadzenie w tańcu

   • Rozluźnienie

ROZDZIAŁ 3 - Ważne w szkoleniu jeźdźców

 • Umiejętność spostrzegania i reagowania

 • Nieświadome działania i ich skutki

 • Granice obciążeń psychicznych koni

ROZDZIAŁ 4 - Psychologia indywidualnych zachowań konia

 • Temperament a zachowanie

 • Charakter a zachowanie

 • Indywidualność w świetle doboru naturalnego

 • Określanie cech temperamentu

ROZDZIAŁ 5 - Proces uczenia

 • Uczenie się przewidywalnych sygnałów - warunkowanie klasyczne

  • Szybkość warunkowania

  • Generalizacja bodźca

  • Różnicowanie bodźców

  • Warunkowanie awersyjne i warunkowanie emocji

  • Wygasanie i samoistne odnowienie

  • Odwarunkowanie

  • Blokowanie

  • Warunkowanie wyższego rzędu

  • Uczenie się przez poznawanie skutków zachowań - warunkowanie sprawcze

   • Zachowanie i wzmocnienie

   • Karanie

   • Wyuczona bezradność

   • Kształtowanie zachowań

   • Rozkłady wzmocnień

   • Skutki przypadkowych wzmocnień

   • Zachowania specyficzne dla gatunku

   • Współdziałanie warunkowania klasycznego i sprawczego

    • Warunkowe nasilanie i osłabianie reakcji sprawczych

    • Zbieżność trójczłonowa

    • Dwuczynnikowa teoria reakcji unikania

    • Kierowanie zachowaniem zwierząt

ROZDZIAŁ 6 - Emocje a rozwój możliwości

 • Procesy adaptacji

 • Emocjonalna reaktywność

 • Emocje i zdolność do pracy

  • Emocje podczas treningu
  • Emocje przedstartowe
  • Treningowe obciążenia koni sportowych
  • Aktywność SAS w stanie spoczynku
  • Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

 

Autorzy:  Margit H. Zeitler-Feicht + Krzysztof Skorupski

ISBN: 978-83-62764-06-8 + 83-09-01824-X

Stron:  228 + 192

Oprawa:  twarda

Wymiary:  22,5x28 cm + 13,5x21 cm