Zasady Jazdy Konnej cz.1+2+3 + Akademia jeździecka cz.I

 • komplet
 • 226,00 zł 197,00 zł / komplet

Zasady Jazdy Konnej Część I

Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.

Jest adresowany do:

- instruktorów szkolenia podstawowego

- instruktorów sportu jeździeckiego

- trenerów II klasy

Oddawane do rąk czytelnika materiały szkoleniowe są tłumaczeniem 27 wydania obowiązującego w Niemczech podstawowego podręcznika dla szkoleniowców, zawodników i sędziów. Podręcznik Zasady jazdy konnej został wydany przez Niemiecką Federację Jeździecką. O wartości podręcznika świadczy osiągnięta liczba wydań. Tłumaczenie polskie dotyczy ostatniego wydania podręcznika, które jest najobszerniejszym spośród wszystkich wydań i zostało uzupełnione o doświadczenia wynikające z tak długiego okresu stosowania. Niemiecki Związek Jeździecki należy obecnie do jednej z największych organizacji sportowych, skupiającej tysiące członków z tysiącami zarejestrowanych koni. System szkoleniowy wypracowany w Niemczech w połączeniu z osiągnięciami hodowlanymi zaowocował wieloma najwyższej rangi sukcesami na arenie międzynarodowej. Tak więc przedstawione w opracowaniu podstawowe zasady szkolenia koni i jeźdźców zostały zweryfikowane przez praktykę i mogą być śmiało polecane do stosowania w codziennej praktyce przez wszystkich miłośników i użytkowników koni. Jest ono cennym współczesnym uzupełnieniem wielu pozycji, które pojawiły się w ostatnich dziesięciu latach na polskim rynku wydawniczym oraz prawie zapomnianych, ale znakomitych podręczników majora Leona Kona Jazda konna (1953) oraz majora Adama Królikiewicza Jeździec i koń w terenie i skoku (1958). Tłumaczenie powstało z inicjatywy Wacława Pruchniewicza - trenera, sędziego, szkoleniowca Polskiego Związku Jeździeckiego, który przez kilkanaście lat przebywał w Austrii i mógł dokładnie zapoznać się z systemem szkoleniowym obowiązującym w tym kraju, jak również w Niemczech, który prowadzi ich jeźdźców do sukcesów międzynarodowych.

Spis treści

1.Uwagi ogólne
2.Podstawowe wyszkolenie jeźdźca
3.Podstawowe ćwiczenia
4.Podstawowe wyszkolenie konia
5.Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach

 

Zasady Jazdy Konnej Część 2

Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.

Podręcznik adresowany do:

- instruktorów sportu jeździeckiego

- trenerów II klasy

- trenerów I klasy

Otrzymujecie Państwo kolejną, drugą część podręcznika Zasady jazdy konnej poświęconą specjalistycznemu wyszkoleniu konia i jeźdźca w trzech podstawowych dyscyplinach sportu jeździeckiego - w ujeżdżeniu, skokach i wkkw. Jest to tłumaczenie najważniejszego opracowania szkoleniowego, Richtlinien fur Reiten und Fahren, wydanego przez Niemiecki Związek Jeździecki po raz pierwszy przed niemal 50 laty i ciągle uzupełnianego. Łączny nakład kolejnych wydań w Niemczech sięga setek tysięcy egzemplarzy. Pozycja ta uznawana jest obecnie za jeden z najlepszych na świecie podręczników teorii klasycznej jazdy konnej i jest tłumaczona na wiele języków. Również Polski Związek Jeździecki uznał jej wartość w kształceniu kadr szkoleniowych, niezbędnych dla rozwoju sportów konnych.

Pierwsza część ukazała się na rynku polskim z podtytułem - Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia, druga zaś Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia. Obie części tworzą nierozerwalną całość. Pełne zrozumienie treści zawartych w II części wymaga dokładnego i szczegółowego przestudiowania I części podręcznika oraz znajomości innych zagadnień dziedziny hipologii, takich jak: anatomia, fizjologia, wychów i pielęgnacja, żywienie, psychologia, itp. Ponadto niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu teorii sportu.

Spis treści:

1. Ujeżdżenie

1.1 Uwagi ogólne

1.2 Zasady szkolenia

1.3 Zaawansowane ćwiczenia ujeżdżeniowe

1.4 Praca w ręku

1.5. Rozwiązywanie problemów szkoleniowych

1.6. Uczestnictwo w zawodach

1.7 Uwagi końcowe

2. Skoki przez przeszkody

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Zasady szkolenia

2.3 Cele szkoleniowe i zawartość treningów

2.4 Rozwiązywanie problemów szkoleniowych

2.5 Uczestnictwo w zawodach

2.6 Uwagi końcowe

3. Wymagania i założenia w dyscyplinie WKKW

3.1 Uwagi ogólne

3.2. Plan szkolenia i treningu

3.3. Cele szkoleniowe i zawartość treningów

3.4. Uczestnictwo w zawodach WKKW

3.5. Roztrenowanie

3.6. Odpowiedzialność jeźdźca

Skorowidz

 

Zasady Jazdy Konnej Część 3

Lonżowanie 

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.

Otrzymujecie Państwo kolejną, trzecią część podręcznika "Zasady jazdy konnej" poświęconą lonżowaniu. Zawiera on podstawowe zasady pracy z końmi na pojedynczej i na podwójnej lonży, z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty, a także z końmi woltyżerskimi.

Jest to pierwszy na polskim rynku podręcznik traktujący tak wnikliwie problem lonżowania konia. Prawidłowe lonżowanie jest jednym z elementów wszechstronnego wyszkolenia konia. Pomaga również w doskonaleniu umiejętności jeździeckich, poprawianiu dosiadu i korygowaniu błędów. Niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny jeździeckiej i stopnia zaawansowania jest sposobem na osiągnięcie wzajemnego zaufania i harmonii pomiędzy człowiekiem a koniem.

Spis treści:

1. Lonżowanie przy użyciu pojedynczej lonży

2. Praca na podwójnej lonży

3. Lonżowanie koni woltyżerskich

4. Praca na lonży z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty

 

Akademia jeździecka część I

Wydanie drugie – poprawione i uzupełnione.

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki, adresowany jest do:

 • wszystkich jeźdźców

 • kandydatów na Odznaki Jeździeckie

 • instruktorów szkolenia podstawowego

 • instruktorów sportu jeździeckiego

Autor to trener jeździectwa klasy mistrzowskiej, Staatlich geprüfte Reitlehrer oraz Ausbildungleiter (austriackie uprawnienia), sędzia międzynarodowy w ujeżdżeniu, wieloletni zastępca szefa wyszkolenia w PZJ. W swojej książce w przystępny sposób opisuje zagadnienia związane ze szkoleniem podstawowym jeźdźca i konia. Inspiracją do powstania tej książki były podręczniki podstawowego wyszkolenia jeździeckiego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii – czyli krajów będących potęgami w świecie jeździeckim. Książka adresowana jest do instruktorów jazdy konnej różnych stopni, sędziów, kandydatów na kolejne stopnie Powszechnej Odznaki Jeździeckiej oraz do wszystkich jeżdżących konno, którzy pragną praktykę podbudować solidnymi podstawami teoretycznymi.

 W każdej dziedzinie, również w szkoleniu jeździeckim zasadniczą rolę odgrywa prawidłowe opanowanie podstaw, gdzie doświadczenia w siodle powinny się przeplatać z bardzo dobrą znajomością teorii. W pierwszej części Akademii Jeździeckiej w przystępny sposób opisane zostały zagadnienia związane ze szkoleniem podstawowym konia i jeźdźca.

 Inspiracją do powstania książki, były podręczniki podstawowego wyszkolenia jeździeckiego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, czyli krajów będących niekwestionowanymi potęgami w świecie jeździeckim. W krajach tych dokładna znajomość klasycznej teorii jazdy, zawarta we wspomnianych podręcznikach jest niezbędna do zdawania egzaminu na odznaki i licencje jeździeckie, a także dla kandydatów na kursy sędziowskie. Podobny cel przyświeca "Akademii Jeździeckiej".

Zawarte w niej treści powinni znać instruktorzy jazdy konnej różnych stopni, sędziowie oraz kandydaci na kolejne stopnie Powszechnej Odznaki Jeździeckiej. Dla tych ostatnich ułatwieniem są osobno wydawane zestawy pytań i odpowiedzi dopasowane do poziomu wymagań na odznakę Brązową, Srebrną lub Złotą. Podręcznik skierowany jest również do wszystkich jeżdżących konno, którzy pragną praktykę podbudować solidnymi podstawami teoretycznymi.

 Jeździectwo jest sportem nietypowym i skomplikowanym, polega bowiem na ścisłej współpracy dwóch żywych istot, jakimi są człowiek i koń.

 Aby uprawiać ten sport i mieć w nim pozytywne wyniki należy dokładnie poznać zasady, na których opiera się współpraca jeźdźca z koniem.

 Na przestrzeni wieków na ten temat napisano wiele rozpraw bardziej lub mniej naukowych. Powstawały szkoły, które z czasem ulegały zasadniczym zmianom wskutek dokładniejszego poznawania praw fizyki, anatomii i psychologii konia oraz wymagań jakie stawiają różnego rodzaju konkurencje jeździeckie, których poziom stale rośnie.

Spis treści:

Etyczne podstawy użytkowania konia.

 1. Koń

 2. Obchodzenie się z koniem

 3. Cechy wpływające na użytkowość koni

 4. Utrzymanie i żywienie koni

 5. Zdrowie konia

 6. Wyposażenie konia wierzchowego

 7. Przygotowanie do jazdy

 8. Zasady zachowania na ujeżdżalni

 9. Teoria klasycznej jazdy

 10. Wyjazdy w teren

 11. Szkolenie podstawowe konia

 12. Lonżowanie

 13. Powożenie w pigułce

 14. Transport koni

 15. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w jeździectwie

 16. Organizacja sportu jeździeckiego

 17. Historia jeździectwa

 18. Hodowla koni w Polsce

Autorzy:  Praca zbiorowa

ISBN:  83-918917-0-4 / 83-918917-1-2 / 83-918917-2-0 / 978-83-924392-2-6

Rok wydania:  2003 / 2004 / 2005

Stron:  200 / 256 / 111 / 316

Oprawa:  miękka+twarda