Zasady Jazdy Konnej cz.1+2+3 +Jak nauczać jeździectwa

 • komplet
 • 207,00 zł 186,00 zł / komplet

Zasady Jazdy Konnej   Część 1
Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.
Jest adresowany do:

- instruktorów szkolenia podstawowego

- instruktorów sportu jeździeckiego

- trenerów II klasy

Oddawane do rąk czytelnika materiały szkoleniowe są tłumaczeniem 27 wydania obowiązującego w Niemczech podstawowego podręcznika dla szkoleniowców, zawodników i sędziów. Podręcznik Zasady jazdy konnej został wydany przez Niemiecką Federację Jeździecką. O wartości podręcznika świadczy osiągnięta liczba wydań. Tłumaczenie polskie dotyczy ostatniego wydania podręcznika, które jest najobszerniejszym spośród wszystkich wydań i zostało uzupełnione o doświadczenia wynikające z tak długiego okresu stosowania. Niemiecki Związek Jeździecki należy obecnie do jednej z największych organizacji sportowych, skupiającej tysiące członków z tysiącami zarejestrowanych koni. System szkoleniowy wypracowany w Niemczech w połączeniu z osiągnięciami hodowlanymi zaowocował wieloma najwyższej rangi sukcesami na arenie międzynarodowej. Tak więc przedstawione w opracowaniu podstawowe zasady szkolenia koni i jeźdźców zostały zweryfikowane przez praktykę i mogą być śmiało polecane do stosowania w codziennej praktyce przez wszystkich miłośników i użytkowników koni. Jest ono cennym współczesnym uzupełnieniem wielu pozycji, które pojawiły się w ostatnich dziesięciu latach na polskim rynku wydawniczym oraz prawie zapomnianych, ale znakomitych podręczników majora Leona Kona Jazda konna (1953) oraz majora Adama Królikiewicza Jeździec i koń w terenie i skoku (1958). Tłumaczenie powstało z inicjatywy Wacława Pruchniewicza - trenera, sędziego, szkoleniowca Polskiego Związku Jeździeckiego, który przez kilkanaście lat przebywał w Austrii i mógł dokładnie zapoznać się z systemem szkoleniowym obowiązującym w tym kraju, jak również w Niemczech, który prowadzi ich jeźdźców do sukcesów międzynarodowych.

Spis treści

 1. Uwagi ogólne
 2. Podstawowe wyszkolenie jeźdźca
 3. Podstawowe ćwiczenia
 4. Podstawowe wyszkolenie konia
 5. Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach

Zasady Jazdy Konnej  Część 2
Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.
Podręcznik adresowany do:

- instruktorów sportu jeździeckiego

- trenerów II klasy

- trenerów I klasy

Otrzymujecie Państwo kolejną, drugą część podręcznika Zasady jazdy konnej poświęconą specjalistycznemu wyszkoleniu konia i jeźdźca w trzech podstawowych dyscyplinach sportu jeździeckiego - w ujeżdżeniu, skokach i wkkw. Jest to tłumaczenie najważniejszego opracowania szkoleniowego, Richtlinien fur Reiten und Fahren, wydanego przez Niemiecki Związek Jeździecki po raz pierwszy przed niemal 50 laty i ciągle uzupełnianego. Łączny nakład kolejnych wydań w Niemczech sięga setek tysięcy egzemplarzy. Pozycja ta uznawana jest obecnie za jeden z najlepszych na świecie podręczników teorii klasycznej jazdy konnej i jest tłumaczona na wiele języków. Również Polski Związek Jeździecki uznał jej wartość w kształceniu kadr szkoleniowych, niezbędnych dla rozwoju sportów konnych.

Pierwsza część ukazała się na rynku polskim z podtytułem - Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia, druga zaś Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia. Obie części tworzą nierozerwalną całość. Pełne zrozumienie treści zawartych w II części wymaga dokładnego i szczegółowego przestudiowania I części podręcznika oraz znajomości innych zagadnień dziedziny hipologii, takich jak: anatomia, fizjologia, wychów i pielęgnacja, żywienie, psychologia, itp. Ponadto niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu teorii sportu.

Spis treści:

1. Ujeżdżenie

1.1 Uwagi ogólne

1.2 Zasady szkolenia

1.3 Zaawansowane ćwiczenia ujeżdżeniowe

1.4 Praca w ręku

1.5. Rozwiązywanie problemów szkoleniowych

1.6. Uczestnictwo w zawodach

1.7 Uwagi końcowe

2. Skoki przez przeszkody

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Zasady szkolenia

2.3 Cele szkoleniowe i zawartość treningów

2.4 Rozwiązywanie problemów szkoleniowych

2.5 Uczestnictwo w zawodach

2.6 Uwagi końcowe

3. Wymagania i założenia w dyscyplinie WKKW

3.1 Uwagi ogólne

3.2. Plan szkolenia i treningu

3.3. Cele szkoleniowe i zawartość treningów

3.4. Uczestnictwo w zawodach WKKW

3.5. Roztrenowanie

3.6. Odpowiedzialność jeźdźca

Skorowidz

Zasady Jazdy Konnej  Część 3

Lonżowanie 

Podręcznik autoryzowany przez Polski Związek Jeździecki.

Otrzymujecie Państwo kolejną, trzecią część podręcznika "Zasady jazdy konnej" poświęconą lonżowaniu. Zawiera on podstawowe zasady pracy z końmi na pojedynczej i na podwójnej lonży, z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty, a także z końmi woltyżerskimi.

Jest to pierwszy na polskim rynku podręcznik traktujący tak wnikliwie problem lonżowania konia. Prawidłowe lonżowanie jest jednym z elementów wszechstronnego wyszkolenia konia. Pomaga również w doskonaleniu umiejętności jeździeckich, poprawianiu dosiadu i korygowaniu błędów. Niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny jeździeckiej i stopnia zaawansowania jest sposobem na osiągnięcie wzajemnego zaufania i harmonii pomiędzy człowiekiem, a koniem.

Spis treści:

 1. Lonżowanie przy użyciu pojedynczej lonży
 2. Praca na podwójnej lonży
 3. Lonżowanie koni woltyżerskich
 4. Praca na lonży z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty

Jak nauczać jeździectwa

Podręcznik dla instruktorów i trenerów jeździectwa.

Książka zawiera konkretne porady i wskazówki przydatne w przygotowaniu zajęć tematycznych oraz niezbędne do tego celu informacje z dziedziny pedagogiki.

Ponadto podręcznik zarysowuje podstawy anatomii, fizjologii i psychologii człowieka, jak również zagadnienia teorii ruchu.

Spis treści:

 • Przedmowa

 • Wprowadzenie

 1. Rola instruktora
 2. Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego
 3. Teoria i nauka ruchu
 4. Zrozumienie poprawnej i harmonijnej jazdy konnej
 5. Etapy wyszkolenia jeźdźca
 6. Teoria nauczania
 7. Propozycje zajęć jazdy konnej dla różnych grup docelowych
 8. Organizacja działalności szkoleniowej
 9. Teoria i planowanie treningu
 • Załączniki

  Schemat: "System szkoleniowy Polskiego Związku Jeździeckiego"

  Schemat: "Kadra szkoleniowa w sporcie jeździeckim"

  Bibliografia

  Indeks

Autorzy:  Praca zbiorowa

ISBN:  83-918917-0-4 / 83-918917-1-2 / 83-918917-2-0 / 978-83-924392-5-7

Rok wydania:  2003 / 2004 / 2005 / 2008

Stron:  200 / 256 / 111 / 192

Oprawa:  miękka

Wymiary:  15x21 cm / 17x24 cm